fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A szálláshely-szolgáltató adatai

Szolgáltatás neve: Lotus Apartment – Szentendre
Szolgáltató: Sugár Zsigmond
Székhelye: 2000 Szentendre, Deli Antal u. 17.
Adószáma: 57361617-1-33
E-mail címe: info@lotusapartment.hu
Telefonszáma: +36 305315213
Weboldala: www.lotusapartment.hu
Szálláshely-szolgáltatás címe: 2000 Szentendre, Kucsera Ferenc u. 10.
Szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartási száma: 101/2021.

1. Általános szabályok

1.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a szolgáltató szálláshelyének, a Lotus Apartmannak és szolgáltatásainak igénybevételét. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a szolgáltató elszállásolási szerződést (a továbbiakban: „szerződést”) köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.
1.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel.

2. Szerződő fél

2.1. A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (a továbbiakban: „felek”).

3. A Szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása, értesítési kötelezettség

3.1. A vendég kizárólag a webhely foglalási rendszerén keresztül kérheti le a szabad helyeket vagy adhatja le foglalását, ezen rendszerben lévő kapacitás táblázat tartalmaz hiteles információkat. Telefonon, e-mailben vagy chaten nem áll módunkban foglalást fogadni vagy tájékoztatást adni a szabad helyekről, mivel ilyen formán nem biztosított a hiteles, valós idejű információk átadása. (Általános információkérés természetesen lehetséges elérhetőségeinken)
3.2. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, melyet a foglalási rendszer küld ki automatikusan a foglalás leadása után, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül.
3.3. A vendég szálláshelyet minimum 2 éjszakás időszakra foglalhat.
3.4. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételét magába foglaló szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.5. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
3.6. A Vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a Szolgáltató írásban hozzájárul.
3.7. A Szerződés módosításához, illetve kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. Lemondási feltételek

4.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szálláshely-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 30. napig van lehetőség.
4.2. Az érkezés előtti 15. napig a lemondási díj a foglalási összeg 50%-a, érkezés előtti 15 napon belül a foglalási összeg 100%-a.
4.3. A foglalás lemondását minden esetben csak írásban, a info@lotusapartment.hu e-mail címre megküldött levélben tudjuk elfogadni. A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál vagy 5 000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt bankszámlaszámra, amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 30 nappal történik.
4.4. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásai – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

5. A szolgáltató által alkalmazott árak

5.1. Az apartman érvényben lévő hivatalos árai kizárólag a weboldalon feltüntetett árak.
5.2. A szolgáltató az árakat a foglalás visszaigazolásáig előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére már visszaigazolt.
5.3. Az árak közlésekor a szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a szerződő félre.
5.4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
5.5. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.lotusapartment.hu weboldalon keresztül közzéteszi.

6. Fizetés módja, garancia

6.1. A Szolgáltató a megrendelt szálláshely-szolgáltatás összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
6.2. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás véglegesítéséhez a vendég a szállás teljes összegének 100%-át a foglaláskor fizeti meg a szolgáltató részére. A szálloda honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges: Online bankkártyás fizetés: Six Payment, Simple Pay. Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club, American Express. Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya.

7. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7.1. A vendég a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt apartmant az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig – check out – köteles elhagyni.
7.2. Abban az esetben, ha a vendég az apartmant az érkezési napon a 8.1. pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, illetve a check out időpont után kívánja elhagyni, azt felár ellenében a szabad kapacitás és a szolgáltató visszaigazolása függvényében megteheti.
7.3. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
– a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott apartmant, a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, illetve az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
– a vendég az apartman házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
– a vendég nem tartja be az apartman biztonsági szabályzatát, pl.: nem a kijelölt helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
– a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít; inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes Vendég szintén nem veheti igénybe az apartman szolgáltatásait,
– a vendég fertőző betegségben szenved,
– a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
7.4. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
7.5. A vendég az apartman összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

8. Háziállatok és pótágyazás

8.1. Háziállatok behozatalára, elszállásolására, valamint pótágyazásra nincs lehetőség.

9. A vendég jogai

9.1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a lefoglalt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
9.2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 48 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.
9.3. A vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

10. A vendég kötelezettségei

10.1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
10.2. Amennyiben kulcsát elveszti, úgy apartmanjának zárcsere költsége a vendéget terheli 40 000 Ft értékben.
10.3. Apartmanjában minden vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és az apartmanház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.

11. A vendég kártérítési felelőssége

11.1. A Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a vendég, vagy kísérője okoz, és a szolgáltató, vagy harmadik személy szenved el.

12. A szolgáltató jogai

12.1. Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendég azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával vitt.

13. A szolgáltató kötelezettsége

13.1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
13.2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, ezeket írásban is rögzíteni.

14. A szolgáltató kártérítési felelőssége

14.1. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
– A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan okok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
– A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanon belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a Vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
– A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.
– Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
14.2. A kártérítés maximális mértéke a szerződés szerinti napi apartman ár összegének a háromszorosa, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.

15. Személyes adatok védelme

15.1. A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a szerződő fél a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
15.2. Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez.
– A szálláshely területén videofelvétel rögzítésére alkalmas kamerák üzemelnek, amelyek felvételein esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag az apartman működési körében használja fel, a Szerződés megszűnését követően azokat 3 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

16. Vis major

16.1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis major – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

17. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

17.1. A szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
17.2. A szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a szálláshelyre való bejelentkezéssel egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2021. szeptember 1-től visszavonásig

Kiegészítés

1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a vendég elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
2. A szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
3. A szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.
4. A szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
5. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
6. A szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
7. A szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

8. Szerzői jog

8.1. A szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, azok elrendezése, különösen nevek, logók, illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.
8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
8.3. A weboldal teljes tartalma a szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a Felhasználó részére megengedett.
8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.
8.6. A szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.